Kuljettajat

Ari Kultti HDR
Ari-Matti Rikkinen RT-Racing
Ari-Petteri Pohjaniemi Jolliklubi / A-P Motorsport
Arto Hänninen
Arto Ihamäki Quack Simracing
Arto Jokela PoriSinglemalt
Arttu Ahtiainen Team Darra
Team Daytona
FISU
Arttu Nieminen
Arttu Putila ARMI Racing Team
Artturi Soratie OffTrackRacing
Atte Harmanen
Atte Nurmi
Atte Nykänen
Atte Pahkala -
Atte Sipilä FiSU Rally Team